Managementprogram i retorik våren 2024


Syfte
Konkurrensen hårdnar inom alla typer av verksamheter. Det handlar om att nå fram med sitt budskap, sitt erbjudande, sin produkt eller sin tjänst till kunder som ofta har allt mindre tid till förfogande. 
Egentligen är det vår skicklighet att kommunicera som avgör hur framgångsrika vi blir – som individer och som företag/organisation. SMIL företagen är förmodligen inget undantag i detta avseende.
Oavsett vilken tjänst du har så ställs det stora krav på att vara tydlig, att nå fram och att övertyga.
Är man dessutom säljare, marknadsförare eller innehar en chefsbefattning så ställs det ännu större krav på ett professionellt framträdande.

Vi vill därför erbjuda ett Managementprogram för att ”vässa” dessa kunskaper och erfarenheter ytterligare genom en utbildning i Retorik. Programmet skall bidra till att bygga upp självförtroendet, kunskapen om vilka hjälpmedel som finns att tillgå samt att deltagarna ska känna sig trygga för att på bästa sätt bjuda på sig själva och sina erfarenheter till andra som deltar i programmet.

Mål:
•    Göra en tydligare och effektivare presentation 
•    Vilka vill jag ska lyssna och vad kan vi erbjuda?
•    Ökade kunskaper om viktiga ledstänger och verktyg som finns inom retoriken
•    Inspirerande exempel – bra för minnet
•    Stimulerande lärmiljö – trygghet för att våga
•    Konkreta retoriska verktyg (modell) att använda framöver 
•    Träning – alla kan presentera sitt företag/tjänst med kort- och längre förberedelse
•    Nätverkande och lärande mellan SMIL deltagarna

Målgrupp:
VD, Enhetschef, Säljansvariga, Marknadsansvariga, m.fl. ”Alla” har behov av att vässa sig.
Max ca 10 företag, vi rekommenderar att man kommer 2 personer per företag. Max 25 personer. ”Först till kvarn…”

Kostnad:
5000 kr per företag inklusive två deltagare. Ytterligare deltagare från samma företag: 2.500/person.
SMIL sponsrar alla medlemsföretag på Lead med 50% rabatt.
(Motsvarande kurs i Stockholm kostar ca 17.000) 

Anmälningsformulär

Personlig Information
Programinformation
Betalningsinformation
Godkännande

När:
Programmet genomförs under våren 2024 med fyra tillfällen. Se nedan vad som gäller för respektive tillfälle.

•    Tillfälle 1: Torsdagen den 11/4. Klockan 13-17, hela gruppen samtidigt, därefter öl och macka.
•    Tillfälle 2: Torsdagen den 18/4. Halva gruppen på fm, andra halvan på em.
•    Tillfälle 3: Torsdagen den 25/4. Klockan13-17, hela gruppen samtidigt, därefter öl och macka

Var:
Programmet hålls på LEAD i Mjärdevi.

Förberedelser:
•    Deltagarna har en uppgift som de vill kunna presentera, vi förordar företaget eller en tjänst/produkt. 
•    Deltagande företag deltar med 2-3 personer/företag 
•    Alla deltagare får hemläxor mellan tillfällena, dessa är viktiga att göra då det bidrar till det gemensamma lärandet.
•    Då programmet bygger på att även deltagarna bidrar till feedback och reflektion är det viktigt att kunna delta i samtliga pass.

Avgränsning:
Programmet hanterar retorik i tal och skrift, inte presentationsteknik.
 
Upplägg:
Vi varvar gemensamma teoritillfällen – fokus på teori, modeller och verktyg med gruppcoaching – träning i mindre grupper där allas reflektioner och perspektiv hjälper oss att bli bättre. Vi kommer även att dela ut uppgifter som ska lösas på hemmaplan mellan teoritillfällena.
Teoritillfällena är förhållandevis centrerade i syfte att hålla tempo i programmet.

Tillfälle 1:
Teorigenomgång för att öka kunskapen om retorik generellt men också för att få ledstänger och verktyg för att presentationen ska fungera optimalt.
•    Hemläxa till tillfälle 2, som innebär träning med så kallade 10 - timmars ledstången
•    Samtliga företag/personer deltar vid detta tillfälle.
•    Kurstid ca. 4 - 4,5 timmar, eftermiddag/kväll
                                 
Tillfälle 2:
En dag då företagen ses i grupper med läraren som coachar varje företag och gruppen framåt. (Det finns slottider att anmäla sig till)
•    Personerna/Företaget gör en presentation baserat på ”10 timmars ledstången” och får sedan återkoppling och coaching från lärare och övriga deltagare.
•    Tre – fyra företag per grupp
•    Ca. 2-3 tim/grupp. En grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen.    

Tillfälle 3:
•    Kickout, presentation i stor grupp - för alla, olika typer av presentationer
•    Reflektioner och återkoppling från läraren samt alla deltagare
•    Egen plan för fortsatt träning – (med stöd från övrigas reflektioner samt lärarens synpunkter)
•    Samtliga företag/personer deltar vid detta tillfälle.
•    Ca. 3-4 tim, eftermiddag/kväll

Lärare:

Göran Denitton från Bra Retorik, med bred erfarenhet av att utbilda i retorik och som tidigare genomfört uppskattade kurser för SMIL företagen under många år.


Anmälan via www.smil.se senast den 14 mars.
Anmälan är bindande men platser kan överlåtas till annan deltagare.
Vid frågor kontakta gärna Sara Ådahl: sara.adahl.aggeback@prevas.se

Referenser från senaste retorikkursen med SMIL företag:

”Tipsen från retorikkursen har hängt med och jag har stor nytta av dem! 
Det var en av de bästa kurserna som jag tagit, och då ska sägas att jag har en PhD från universitetet, så har läst en och annan kurs genom åren.”
- Anna Erkstam, VD och forskare, Biorepira


”Tack för en jädrans bra kurs, snacka om att detta var väl använd tid! En otroligt handfast kurs med verktyg som vi kan använda direkt, super! Sedan gillade jag att det var så mycket övningar. Vi fick verkligen träna, både på att prata och ge återkoppling. Sedan lyckades du hålla oss alerta hel tiden. Det här kommer jag ha nytta av i framtiden.”
- Per-Olov Jonsson, Exsitec