VÄLKOMMEN TILL SMIL

Vi tror på låga trösklar och högt i tak.
Vi tror att möten med andra människor berikar oss.
Vi tror att tillsammans kan vi bli klokare än vad vi kan åstadkomma själva. 


Syftet med SMIL är att främja företagsutvecklingen i Linköping och att skapa engagemang kring frågor som rör entreprenörskap.

Som medlem hos oss får du tillgång till ett stort nätverk med företagsledare i Linköping. Vi anordnar flera olika typer av nätverksträffar och utbildningar under året där man har möjlighet att dela erfarenheter och knyta nya affärskontakter. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar att utveckla sitt ledarskap och företagande.

Tillsammans skapar vi en av Europas bästa och mest kreativa entreprenörs- och innovationsmiljöer