Utbildningar

SMIL anordnar två olika utbildningar, Managementprogram och Utbildningsprogram.

Managementprogram

Här fokuserar man på en  specifik fråga och föreläsningar blandas med övningar. Ledaren för programmet fungerar dels som föreläsare och dels som katalysator för att deltagarna skall lära av varandra. Under programmets gång kommer deltagarna lära känna varandra och på så vis utöka sitt personliga nätverk.

 

Innehåll och upplägg
Alla programmen fokuserar på ett specifikt tema under programmets gång. Många av programmen inleds med att de deltagande företagen presenterar sig och under första tillfället definierar den uppgift som respektive företag kommer att jobba med under programmet. Ofta så ingår hemuppgifter som respektive företag ska lösa mellan tillfällena.

Skillnaden mot en traditionell kurs är att deltagarna inte bara skall lära av kursledaren utan deltagarna skall också lära av varandra.

Formen består av 3-4 tillfällen och ibland ingår internat.

Priset sätts per individ. Smil är en ideell förening och priset på programmen skall återspegla detta.

Exempel på innehåll/knäckfrågor:

 • Produktutveckling, kvalitetssäkring
 • Försäljning, förhandlingsteknik
 • Projektledning, styrelsearbete
 • Internationalisering m.m.

Kontakta Ewa Svensson, ewa.svensson@crearum.se, om du vill veta mer om kommande managementprogram.

Utvecklingsprogram

SMILs Utvecklingsprogram lyfter ert företags viktigaste knäckfråga och ger er förutsättningarna för att ni ska kunna fokusera på den och ta fram och aktivera lösningar. Programmet är ett sätt att ta sig tid från vardagens alla ”bråttom”, och kunna fokusera på det viktiga och de frågor som avgör om ett bolag når sin fulla potential! Hittills har fler än 200 bolag deltagit sedan starten 1985.

Hur uppnår vi resultat?
Programledarna Johan och Tord har stor erfarenhet av olika tillväxt- och krisfrågor. De ser till att varje programomgång består av en dynamisk och varierad grupp där deltagarna tillför varandra värde. Med hjälp av en beprövad process identifieras knäckfrågan för varje företag och bearbetas med behovsstyrd support och hjälp. Programmet löper över 9 månader. Vi fokuserar först på att identifiera och lösa knäckfrågan och sedan på att säkerställa implementering av vald lösning.

För att skapa en kreativ miljö i gruppen arbetar vi med:

 • Öppenhet och generositet
 • Högt i tak i diskussionerna
 • Sekretess och respekt
 • Engagemang och delaktighet i varandras frågeställningar

Hur ser processen ut?
Max nio bolag med max tre personer från vardera deltar på tre möten utspridda över nio månader. Upplägget är flexibelt och ger utrymme för fler synergier mellan deltagarna.

Möte 1: Vi säkerställer att fokus ligger på rätt frågor

Möte 2: Vi säkerställer rätt mål samt att rätt implementering finns

Möte 3: Rapportering och summering

Mellan träffarna arbetar alla i mindre grupper med sina uppgifter. Programledningen följer upp under och mellan arbetspassen och stöttar i de frågeställningar som uppstår. Genom att varje fråga behandlas i grupp med representanter från olika företag ökar sannolikheten att lösningen arbetas igenom ordentligt och kan aktiveras i verksamheten.

Vi arbetar utefter metodiken: ”Flaskhals-strategi” som innebär:

 • att konsekvent söka de fåtal och viktigaste problemställningar som begränsar utvecklingsmöjligheten
 • att inrikta åtgärdsprogram på förhållanden som undanröjer ”flaskhalsen”
 • att diskutera fram eller ompröva företagets långsiktiga målformuleringar i samband med flaskhals-strategin.

Har du tid att inte lösa din knäckfråga?Programmet blir som bäst när du går det tillsammans med andra från din ledningsgrupp – det är ett bra sätt att skynda på utvecklingen av ditt bolag och skapar ett spännande nätverk.

SMILs Utvecklingsprogram är till för att utveckla din verksamhet och fokuserar på dina utmaningar. Att ta sig tiden att lösa upp flaskhalsarna är viktigt, men svårt. Hos oss får du tid och stöd från oss och andra som har gått igenom liknade resor. Här får du hjälpresurser och bollplank som hjälper er att bli mer framgångsrika på både lång och kort sikt.

Vill ni veta mer eller anmäla er?
Hör av er till Johan, johan.ahlstrom@abeama.com. Du kommer inte att ångra dig!

 

Vad tidigare deltagare säger

“Eftersom programmet gav mig tid med mitt egna företags utmaningar upplevde jag att jag kunde arbeta fokuserat och hittade en lösning på mitt företags viktigaste flaskhals”
– Simon Grant, Scibase

“Att fokuserat och med kvalitativt stöd få möjlighet att borra i sin knäckfråga är ovärderligt för ledningens fokus och därmed för bolagets utveckling.”
– Anna Bloth Karling, Hubbster Group

“Inte nog med att jag hann med det som är viktigt, jag gjorde det på ett mer effektivt sätt än om jag hade gjort på egen hand. Vi deltar i programmet för fjärde gången för att vi sparar tid på att jobba på det här sättet.”
– Jonas Nilsson, Nilslin Consulting

“Gruppens sammansättning med en mix av branscher kändes genomtänkt och noga utvald. Det ledde till att arbetet blev dynamiskt och prestigelöst.”
– Anna Pettersson, EncareSimon Grant, Scibase