Nätverksaktiviteter

Nätverksaktiviteter

De aktiviteter som arrangeras i SMIL har i syfte att underhålla och stärka ditt nätverk. Här kan du lära känna andra SMIL-medlemmar, utveckla dina kunskaper inom företagande, etablera nya affärskontakter – och samtidigt ha det mycket trevligt!

Våra fokusgrupper är tänkta att ytterligare bredda nätverket och skapa en mötesplats för andra roller/befattningar. Medlemskapet är personligt för att deltagarna ska lära känna varandra, och här behandlas frågor med specifikt intresse för dem.

Vill du veta mer om denna verksamhet, kan du kontakta ansvariga för respektive fokusgrupp eller aktivitet

SMIL Fokusgrupper

I SMIL fokusgrupper tar vi medlemmars knäckfrågor eller samlas kring ett tema och byter erfarenheter, diskuterar problem och lösningar.

Går du och funderar på, till exempel, hur du undviker att gör fel rekryteringar, marknadsfrågor, eller kanske hur du hanterar en konflikt? Om du ger oss din knäckfråga, så ordnar vi en grupp som fokuserar på problemet. Du kan bolla dina tankar och idéer med andra företagare och i vissa fall så bjuder vi dessutom in en expert i ämnet.

Bland deltagarna finns ofta grundare, VDar, andra ledande funktioner som utvecklingschefer, marknadsföringschefer, experter mfl. Grupperna hålls små så att samtalet kan löpa fritt.

Vi äter en kreativ middag tillsammans på en av Linköpings restauranger/pubar medan vi umgås och delar med oss av våra erfarenheter om stora och små ting som kan hjälpa våra företag framåt.

SMIL Spotlight

SMIL Spotlight är ett format för rappa presentationer inom ett bestämt tema, t.ex. ”varumärkesstrategier”, ”tillväxt” och ”exit”. Presentationerna hålls under avslappnade former (d.v.s. pubmiljö) med mycket interaktion.

Formatet bygger på en uppdelning i 3 perioder där 3 företagare får berätta om ”då”, ”nu” och ”framtiden” med det valda temat som röd tråd. I varje period har respektive presentatörer 3 minuter var på sig att presentera efter varje period finns det tid för diskussion och reflexion utifrån vad som presenterats.

SMIL´s Kick-off

SMIL´s årliga Kick-off (tidigare Höstkonferens) hålls vanligen den sista helgen i augusti. Här samlas medlemmar i SMIL för att umgås under gemytliga former samt lyssna till någon intressant, speciellt inbjuden föreläsare.