Entrepenörsprogram

Entrepenörsprogram

Har du en idé som du vill utveckla? Tänker du starta eller har du precis startat eget företag eller annan verksamhet? Då är du välkommen att söka till Entreprenörskaps- och nyföretagarprogrammet (ENP).

ENP riktar sig till studenter, forskare och andra, både inom Linköpings universitet och bland företagen i regionen, och är ett av de mest påkostade programmen inom ramen för Linköpings universitet. Här varvas workshops om bland annat affärsutveckling, ledarskap och finansiering med praktiskt arbete. Varje deltagare får tillgång till en mentor, vilket ger en naturlig och värdefull koppling till verkligheten. Du kommer dessutom med i ett nätverk av ca 300 teknik- och kunskapsintensiva företag i regionen. Ett av dina mål som deltagare blir att ta fram en affärsplan som utgör grund om beslut för eget företag.

Programmet ges av CIE (Centrum för Innovation och Entreprenörskap) vid Linköpings universitet i samverkan med framförallt SMIL (Företagsutveckling i Linköping) och andra lokala aktörer. Programmet är möjligt att kombinera med studier eller annan verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri.

Exempel på företag som deltagit i ENP är bl a Kreatel Communications AB, AppliedSensor Sweden AB, Licera AB och Micromuscle AB.