Utbildningar

Företagsaktiviteter

SMIL samlar för närvarande ett hundratal teknikbaserade/kunskapsintensiva företag samt organisationer som arbetar nära dessa. Huvudsyftet med vår verksamhet är att främja företagsutveckling och att skapa ett ständigt aktivt engagemang i frågor runt entreprenörskap. SMIL medverkar också i och stimulerar till aktiviteter i medlemsföretagen. Dels genom riktade program tillsammans med Linköpings Universitet (CIE) eller i egen regi, dels genom en rad olika nätverksaktiviteter.

Entrepenörskapsprogram

Har du en idé som du vill utveckla? Tänker du starta eller har du precis startat eget företag eller annan verksamhet? Då är du välkommen att söka till Entreprenörskaps- och nyföretagarprogrammet (ENP).
Läs mer

Managementprogram

Smils Managementprogram fokuserar på en specifik fråga och föreläsningar blandas med övningar. Ledaren för programmet fungerar dels som föreläsare och dels som katalysator för att deltagarna skall lära av varandra. Under programmets gång kommer deltagarna lära känna varandra och på så vis utöka sitt personliga nätverk.body-responsive
Läs mer

Utvecklingsprogram

Grundidén med vårt utvecklingsprogram är skapa en arena för korsbefruktning av kunskap och erfarenhet. Här kan deltagande företag uppgradera sin affärsförmåga utifrån sin egen specifika situation. Se det gärna som en behovsanpassad ”näringstillförsel” som ger förnyad kraft åt din verksamhet.
Läs mer