Om nätverket SMIL

[cs_section class=”yellow-bg” style=”margin: 0px; padding: 200px 0px; ” bg_image=”https://smil.se/wp-content/uploads/2015/11/SMIL_Network.jpg”][cs_row style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” inner_container=”true”][cs_column style=”padding: 0px; ” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; “][cs_row style=”margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 600px;” inner_container=”true”][cs_column style=”padding: 0px; ” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][cs_text class=”body-responsive” text_align=”none”]

Vad är SMIL?

SMIL är ett nätverk för Linköping-regionens entreprenörer och företagsledare. Här får du tillgång till utbildningar, managementgrupper och seminarier inom områden som berör och utvecklar ditt företagande. Du får också möjlighet att etablera nya affärskontakter – både lokala och globala – via våra nätverksträffar, aktiviteter och workshops.

Tillsammans kan vi skapa en av Europas bästa och mest kreativa entreprenörs- och innovationsmiljöer.

Välkommen till SMIL![/cs_text][cs_text class=”body-responsive” text_align=”none”]

Vad kan SMIL göra för dig?

SMIL samlar för närvarande ett hundratal teknikbaserade och kunskapsintensiva företag samt organisationer som arbetar nära dessa. Huvudsyftet med vår verksamhet är att främja företagsutveckling och att skapa ett ständigt aktivt engagemang i frågor runt entreprenörskap. SMIL medverkar också i och stimulerar till aktiviteter i medlemsföretagen. Dels genom riktade program tillsammans med Linköpings Universitet (CIE) eller i egen regi, dels genom en rad olika nätverksaktiviteter.

Nätverksaktiviteter

SMIL Spotligt, Fokusgrupper, Höstkonferens, Nätverket för managementledare

Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram

För dig som har en idé och vill utveckla den till ett företag

Utvecklingsprogram

Uppgraderar affärsförmågan i företag som har kommit en bit på väg

Managementprogram

Skapas utifrån medlemmarnas önskemål och koncentreras till en och samma knäckfråga

[/cs_text][x_button size=”large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://smil.se/wp-content/uploads/2015/12/Rapport-SMIL-medlemsundersökning_undertecknad.pdf” title=”LiU” target=”blank” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”” style=”margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;”]Medlemsundersökning[/x_button][x_button size=”large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://smil.se/wp-content/uploads/2018/02/Stadgar-för-SMIL_170216.pdf” title=”LiU” target=”blank” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”” style=”margin-bottom: 10px;”]Läs våra stadgar[/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section class=”blue-bg” style=”margin: 0px; padding: 70px 0px; display:none;”][cs_row style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” inner_container=”true”][cs_column class=”c ” style=”padding: 0px 0px 30px; ” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][cs_text text_align=”c”]

SMIL hjälpte oss med tillväxten!

[/cs_text][cs_text style=”padding-bottom: 20px” text_align=”c”]Kreatel och Psykologpartners W&W [/cs_text][x_button size=”large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”#http://www.iei.liu.se/externt/cie” title=”LiU” target=”blank” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”” class=”white-btn”]Läs mer[/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_responsive_text selector=”.header-responsive” compression=”1.0″ min_size=”20″ max_size=”60″][cs_responsive_text selector=”.body-responsive” compression=”1.0″ min_size=”14″ max_size=”18″][cs_responsive_text selector=”.quote-responsive” compression=”1.0″ min_size=”18″ max_size=”36″]