Om nätverket SMIL

 

Vad är SMIL?

SMIL är ett nätverk för Linköping-regionens entreprenörer och företagsledare. Här får du tillgång till utbildningar, managementgrupper och seminarier inom områden som berör och utvecklar ditt företagande. Du får också möjlighet att etablera nya affärskontakter – både lokala och globala – via våra nätverksträffar, aktiviteter och workshops.

Tillsammans kan vi skapa en av Europas bästa och mest kreativa entreprenörs- och innovationsmiljöer.

Välkommen till SMIL!

Vad kan SMIL göra för dig?

SMIL samlar för närvarande ett hundratal teknikbaserade och kunskapsintensiva företag samt organisationer som arbetar nära dessa. Huvudsyftet med vår verksamhet är att främja företagsutveckling och att skapa ett ständigt aktivt engagemang i frågor runt entreprenörskap. SMIL medverkar också i och stimulerar till aktiviteter i medlemsföretagen. Dels genom riktade program tillsammans med Linköpings Universitet (CIE) eller i egen regi, dels genom en rad olika nätverksaktiviteter.

Nätverksaktiviteter

SMIL Spotligt, Fokusgrupper, Höstkonferens, Nätverket för managementledare

Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram

För dig som har en idé och vill utveckla den till ett företag

Utvecklingsprogram

Uppgraderar affärsförmågan i företag som har kommit en bit på väg

Managementprogram

Skapas utifrån medlemmarnas önskemål och koncentreras till en och samma knäckfråga

MedlemsundersökningLäs våra stadgar