Managementprogram

Managementprogram

Behovsanpassad problemlösning

Smils Managementprogram fokuserar på en specifik fråga och föreläsningar blandas med övningar. Ledaren för programmet fungerar dels som föreläsare och dels som katalysator för att deltagarna skall lära av varandra. Under programmets gång kommer deltagarna lära känna varandra och på så vis utöka sitt personliga nätverk.

Innehåll och upplägg
Alla programmen fokuserar på ett specifikt tema under programmets gång. Många av programmen inleds med att de deltagande företagen presenterar sig och under första tillfället definierar den uppgift som respektive företag kommer att jobba med under programmet. Ofta så ingår hemuppgifter som respektive företag ska lösa mellan tillfällena.

Skillnaden mot en traditionell kurs är att deltagarna inte bara skall lära av kursledaren utan deltagarna skall också lära av varandra.

Formen består av 3-4 tillfällen och ibland ingår internat.

Priset sätts per individ. Smil är en ideell förening och priset på programmen skall återspegla detta.

Exempel på innehåll/knäckfrågor:

  • Produktutveckling, kvalitetssäkring
  • Försäljning, förhandlingsteknik
  • Projektledning, styrelsearbete
  • Internationalisering m.m.
Kontakta Ewa Svensson, ewa.svensson@crearum.se, om du vill veta mer om kommande managementprogram och deras inriktning.