SMIL Spotlight – HiQ

Kom och lyssna på vad Patrik Holm har att berätta om hemligheten bakom värderingsstyrda HiQ!

För mer info samt anmälan