Managementprogram

 Välkommen till managementprogramme

 

Affärsplanen är död – Länge leve affärsplaneringen!

– Att jobba dynamiskt med sin affärsplanering och förstå sina kunders affär bättre på köpet, är målet med programmet runt Business Model Canvas och andra verktyg för affärsplanering, med det egna företagets affärsplan som utgångspunkt.

 

Managementprogrammets innehåll:

Business Model Canvas, BMC, är ett grafiskt verktyg framtaget för att ge de som jobbar med affärsplanering stöd för ett dynamiskt arbetssätt. Den traditionella affärsplanens komponenter kan man inte hoppa över, men det gäller att skaffa sig en överblick som gör det möjligt för alla i företaget att förstå helheten.

BMC har snabbt spridit sig runt världen och är ett utmärkt verktyg för att förstå sin egen och sina kunders affär. Vi går igenom grunderna men inte minst ett antal kompletterande verktyg och metoder för att arbeta med sin affärsplanering.

För mer info samt anmälan